Keepr launches a Facebook Chatbot
No Results

Please sign in your Twitter account


@pervhofsten OR from:pervhofsten  
Per von Hofsten
15 followers
Lätt förvirrad ibland irriterad, föråldrad företagsläkare. Twittrar när jag blir upprörd.
 


About    Process    Contact